Linux – správu serveru – původní kurz

Obsahuje doživotní přístup

Obsah kurzu

Tento kurz byl určen jako podpora “živého” doučování.

Naučíte se v něm:

FTP server

DNS server

DHCP server

Webový server APACHE, Nginx – konfigurace, ladění.

TCP stack a ladění výkonu

IMAP server

GIT server