Kolega Lukáš Masopust je odborníkem s velmi dobrými znalostmi a zkušenostmi zejména z oblasti tvorby webových projektů a programování. Velmi plodné bylo vedení žáků v oblasti realizace projektů, jako jsou dlouhodobé maturitní práce či SOČ, kdy vznikaly vynikající práce přesahující rámec střední školy. Další pozitivní schopností, kolegy Masopusta je schopnost vytypovat, motivovat, připravit a integrovat žáky do pracovního procesu – praxe. Díky svým kontaktům doporučil naše žáky do několika firem v oblasti IT. Je zastáncem odpapírování a elektronizace výukového procesu.