S p. Ing Masopustem jsem měl možnost se poprvé setkat když můj syn Ondřej nastoupil do druhého ročníku střední školy Educanet.
Ačkoliv byl můj syn v programování úplný začátečník, pod vedením p. Masopusta s mu povedlo programovací předměty dohnat, aby mohl postoupit do dalšího ročníku.
Ing. Masopust dokázal Ondřeje vést a poutavou formou mu vysvětlovat danou látku a Ondřej si jeho hodiny velmi pochvaloval.
Také po skončení působení v Educanet p Masopust Ondřejovi dával soukromé hodiny nejen z programovacích jazyků, ale i z Matematiky a Fyziky, pokud to situace vyžadovala.
Proto p. Masopusta jako učitele rád doporučuji a věřím v naši další spolupráci.

Vladimir Měchura