Pan Masopust byl po dobu jednoho roku (2018-2019) mým vyučujícím předmětu
“Programování v Java” ve škole IT STEP Academy. Přestože jsem byl před
zahájením tohoto studia téměř začátečníkem, po jeho ukončení jsem byl již
schopen se plnohodnotně zapojit do týmu programátorů vyvíjejících aplikace
pro finanční instituce. Je to také díky přístupu pana Masopusta, který vždy
kladl důraz na vyvážení předávání teoretických znalostí a jejich okamžité
aplikace v praktických ukázkách. Pan Masopust se zaměřoval na individuální
přístup k jednotlivým studentům s cílem vést je k co největší samostatnosti
a zodpovědnosti. Ve výuce se vždy snažil látku aktualizovat dle nejnovějšího
vývoje v odvětví. Vždy jsem velmi oceňoval otevřený přístup pana Masopusta a
jeho ochotu ve výuce zohledňovat přání studentů. Panu Masopustovi jsem
vděčný za to, že mi otevřel cestu do světa IT developmentu.

Vojtěch Záškodný