22Dub/18

Elektrotechnika 1

Úvod do elektrotechniky, řešení obvodů. Ohmův zákon. Výkon elektrického proudu. Kirchhoffovy zákony a jejich použití. Metoda smyčkových proudů. Metoda uzlových napětí. Théveninova věta. Úvodní video:

Read More...