U nás jsou začátky jednoduché…

aneb, co by měl každý kurz obsahovat
 • Kurz lze začít s jedním studentem.
 • Min. 60% každého videokurzu musí být originál vytvořený lektorem. Lektor je odpovědný za to,  že neporušuje zákony ČR.
 • Popis kurzu musí obsahovat: předpokládané vstupní znalosti, úvodní video, obsah kurzu, co student po jeho absolvování bude moci dělat, jaké jsou nutné a doporučené znalosti.
 • Úvodní video bude zveřejněné v popisu kurzu a bude určeno k propagaci. Toto video má stručně vysvětlit náplň kurzu.
 • Kurz lze průběžně aktualizovat a vylepšovat.
 • Lektor je povinen odpovídat na dotazy do 24 hod. od jejich podání studentem.
 • Pokud z předem známých důvodů nebude schopen dočasně tuto povinnost plnit, musí to nahlásit provozovateli webu.
 • Kurz musí být složen min. z 5 lekcí a závěrečného testu či projektu. Každá lekce musí obsahovat názorné video, další materiály a domácí úlohu.
 • Každý kurz bude a musí obsahovat vlastní diskuzní fóru, blok hodnocení kurzu, závěrečnou úlohu na vygenerování certifikátu případně další povinné části, které jsou součástí šablony kurzu či specifikovány v tutoriálu. (viz. tutoriál pro lektory).  Lektor tyto části nemůže svévolně odstranit či manipulovat s jejich obsahem za účelem klamání studentů či zákazníků.

Jak to celé probíhá?

Povinnosti lektora

 • Lektor ručí za neporušování zákonů České republiky, zejména zákona autorského.
 • Cena kurzu se bude odvíjet dle jeho tržní ceny a dohody s provozovatelem.
 • Odměna pro lektory činí 45-55% z ceny kurzu. Odměna bude odstupňována dle množství studentů (5,10,15 a více).
 • Peníze budou lektorovi vypláceny a vyúčtovány vždy k poslednímu dni měsíce a proplaceny do 15. následujícího měsíce na jeho účet.
 • V případě velké nespokojenosti s kvalitou kurzu, může být odměna krácena.
 • Předpokládá se, že obsah kurzy vytvořený lektorem je určen pro tuto online školu. Lektor nesmí bez vědomí provozovatele šířit obsah kurzu na jiném místě.
 • Lektor se může podílet na propagaci kurzů.