Provozovatel se zavazuje:

  • Propagovat online školu a její kurzy.
  • Zajišťovat technické zázemí pro provoz kurzů.
  • zajišťovat zpětnou vazbu mezi žáky i letory
  • Zřizovat i rušit kurzy.
  • Definovat formát a kvalitu kurzů.
  • Definovat podmínky spolupráce mezi lektory, provozovatelem a studenty.
  • Definovat provozní řád a obchodní podmínky.