• Lektor může na web umísti pouze kurz, ke kterému bude poskytovat konzultace
  • Lektor může kdykoliv od smlouvy odstoupit. V tom případě už nebudou do jeho kurzů nabíráni noví studenti. Jeho povinností ale je poskytnout konzultační služby pro studenty, kteří již jeho kurz zahájili až do ukončení všech běžících kurzů
  • Odstoupení od smlouvy musí být písemnou formou (email) do 10. dne v měsíci platí od 1 dne následujícího měsíce.