linux2

Práce s proměnnými
Standardní proudy stdin, stdout a stderr
Práce s velkými txt soubory, filtry
Regulární výrazy čili RegExp, Zřetězení filtrů
vysvětlení práce s příkazy: AWk, SED, GREP, HEAD, TR, TAIL, CAT
AWK
Příkaz find aneb hledáme soubory
Jak napsat skript

Read More...

Práce s proměnnými
Standardní proudy stdin, stdout a stderr
Práce s velkými txt soubory, filtry
Regulární výrazy čili RegExp, Zřetězení filtrů
vysvětlení práce s příkazy: AWk, SED, GREP, HEAD, TR, TAIL, CAT
AWK
Příkaz find aneb hledáme soubory
Jak napsat skript